FORSIDE KALENDER FACILITETER HISTORIE HALBESTYRELSE SPONSORER KONTAKT
Bording Hallens historie Bording KFUM Håndboldklub, der blev stiftet i 1969, gik i 1972 sammen med Bording Idrætsforening (fodboldklubben), der allerede dengang var en gammel klub, om at bygge et klubhus. Klubhuset indgår nu som en del af hallens lokaler. Huset blev bygget efter krone til krone princippet. Kommunen gav en krone, hver gang foreningerne kunne skaffe en krone. Aftalen blev sådan, at frivillige arbejdskraft blev sat til værdi. Kommunens tilskud blev på 80.000 kr. Klubhusets omklædningsrum og mødelokaler indgår i dag som en del af hallens lokaler. Samarbejdet mellem håndboldklubben og fodboldklubben blev senere udvidet til også at omfatte gymnastikforeningen, badmintonklubben og svømmeklubben. De 5 klubber startede sammen byfesterne i Bording. Da klubhuset var færdigbygget, blev ønsket om en rigtig hal med internationale mål stærkere og stærkere. Der blev i 1974 tegnet skitser til en hal. Hallen skulle ligge i forlængelse af klubhuset, og der blev sendt en ansøgning til kommunen. Foreningerne tilbød, som ved klubhuset, at stille frivillig arbejdskraft til rådighed. Så let gik det ikke. Kommunen udsatte byggeriet til budgetåret 78/79. I 1975 søgte vi igen kommunen. Vi fik igen afslag. I 1976 prøvede vi endnu engang. Især håndboldklubben havde stort behov for en hal. Klubben havde mange hold i turneringen og måtte spille ”hjemmekampe” i Søholt-hallen i Silkeborg og i Them-hallen. Træningen for seniorholdene foregik i Gymnasiehallen, hvor vi kun kunne få sene aftentimer. Byrådet gav igen afslag. Der skulle først bygges en træningshal mere i Ikast og en hal i Engesvang. Begrundelsen var, at Bording jo havde en boldhal ved skolen. Denne hal kunne dog ikke godkendes til turneringskampe, da den ikke havde den rigtige størrelse. Foreningerne i Bording protesterede så kraftigt, som vi kunne mod denne afgørelse. Der blev taget utraditionelle midler i brug. Alle byrådsmedlemmer blev inviteret til møde i klubhuset i november 76. På mødet, hvor 12 af 17 byrådsmedlemmer mødte op, gennemgik vi – vist nok i stærkt overdrevne ord og vendinger- vore kvaler omkring træningstider og hjemmekampe. Det lykkedes at overbevise et flertal i byrådet om, at vi skulle have den hal nu. Vi skulle selv samle 400.000 kr. ind i kontanter,og der skulle bruges håndværkere til byggeriet. Der blev nedsat en halbestyrelse med 2 medlemmer fra hver forening, samt to underudvalg: Et pengeudvalg og et udvalg med byggekyndige medlemmer. Arkitekt Ulrik Hansen skulle tegne og styre byggeriet. I 1978 blev hallen bygget. De første kampe blev spillet først i oktober 1978, endnu før der var lagt gulvbelægning i gangene fra omklædningsrummene. Spillere og publikum måtte balancere på brædder til og fra hallen. Første lørdag i feb. 79 blev der holdt indvielsesfest. Det blev en stor succes, og året efter blev der så holdt årsfest. I mange år blev der holdt årsfest første lørdag i februar. Det gav et stort tilskud til udbygning af hallen faciliteter og hallens drift. Rammerne omkring klubbernes arbejde var nu så gode, som vi med rimelighed kunne forlange, og klubberne har da også forstået at fylde rammerne ud til glæde for Bordings og omegnens børn, unge og ældre indbyggere. Omkring år 2000 opstod ønsket om at lave en tilbygning til hallen. Specielt gymnastikforeningen havde trange pladsforhold i skolens boldhal. Bording Hallens støtteforening havde igennem årene samlet mange penge sammen specielt ved vinterfesterne. Disse penge blev løbende anvendt til udbygning af hallens faciliteter, og også nu som andel af udgifterne til hal B. Omkring år 2007 blev så de første streger til en tilbygning til hallen med et stort fitnesslokale så slået, men vi skulle helt hen til år 2013 før arkitekt Preben Munk kunne tegne den flotte bygning som nu rummer Bording Fitness på 1. sal. Samtidig blev der bygget nye omklædningsrum og toiletter. Hallens støtteforening ydede sammen med Bording IF et stort tilskud til fitnessfaciliteterne. Ikast-Brande kommune ydede et tilskud på ca. 3 mill. Kr til byggeriet, medens restbeløbet er dækket dels af et stort beløb fra LAG-midler og et realkreditlån, hvis ydelse skal dækkes af lejeindtægten fra fitnessafdelingen. Bording Hallens første formand var Gunnar Jacobsen, som var primus motor både ved klubhusets og hallens opførelse. Herefter fulgte Frank Jensen, John D. Rasmussen, Erling Poulsen, Jakob Lauridsen og nu Villy Christensen. Hallen har kun haft 3 halinspektører: Magne Svendsen, som var med helt fra klubhusets opførelse, Ove Jakobsen og den nuværende centerleder Flemming Hansen.
Bording Hallen · Klochsvej 25 · 7441 Bording · Tlf. 2878 6486 · hallen@bordinghallen.dk